Soviet Union

Bordiga and the Fate of the Species

Jacque Camatte's 2020 preface to The Economic and Social Structure of Russia Today by Amadeo Bordiga

International Correspondence (no. 2, October 1984)

Second issue of a Hong Kong-based left communist journal written by L.L. Men, who was in correspondence with left communist groups in Europe.

L.L. Men - Two Texts for Defining the Communist Programme

L.L. Men (sometimes LLM or L.L.M.) was a Hong Kong-based left communist who in the 1980s corresponded and debated with at least the International Communist Current, Communist Workers Organization, and the Communist Bulletin group.

The book-length "Two Texts For Defining the Communist Programme" is comprised of two texts: "The Nature of the 'Socialist' Countries: A Politico-Economic Analysis" and "Russia: Revolution and Counter-Revolution (1917-1921)."

Loren Goldner - Amadeo Bordiga, the Agrarian Question, and the International Revolutionary Movement

Loren Goldner's introduction to Amadeo Bordiga's critique of Soviet Industrialization and capitalism, and how it differs from his contemporaries such as Trotskyism.

O biurokracji sowieckiej - Andrzej Stawar

biurokracja_sowiecka

Analiza biurokracji sowieckiej autorstwa Andrzeja Stawara. Przewaga biurokracji w Związku Radzieckim nie była czymś przypadkowym: określiły ją niemożność bezpośredniego podniesienia zadań politycznych i gospodarczych przez klasę robotniczą, postawionych przez zwycięski przewrót w październiku 1917 r. Rozproszenie gospodarcze, olbrzymia przewaga ludności chłopskiej, skutki zarówno niszczące, jak i „konstruktywne” (rozbudowa aparatu państwowego), wojny domowej – te momenty w znacznej mierze określiły późniejszy rozwój.

Interactive map of workers’ councils (1917-1927)

Ivanovo_Voznesensk_Soviet_1917

The 1917 revolution in Russia, and the comeback of workers’ councils, signalled the start of a revolutionary wave that spread across the world over the next ten years. The map below is an attempt at charting the spread of the council movement in the 1917-1927 period. Work in progress!

On the design of a constitution of the RSFSR - Yakov Sverdlov

Soviet Union structure Yakov Sverdlov

Translation of Sverdlov's speech, on the election of a Constitution Drafting Commission. Source: from the report on the meeting of the (All-Russian) Central Executive Committee, 1 April 1918.

Aspects of the Russian Question – American Fraction of the Left Communist International (1949)

Written by D for the March-April 1949 issue of International Bulletin, the publication of the American Fraction of the Left Communist International.