Polski

O libcom.org

libcom.org to źródło dla wszystkich osób pragnących walczyć o poprawę swego bytu, rozwój własnej społeczności i panujących w niej warunków pracy. Chcemy dyskutować, ucząc się na dotychczasowych sukcesach i porażkach, opracowując strategię odzyskiwania przynależnej nam jako zwykłym ludziom kontroli nad własnym życiem.

Agency staff: Don't scab on your fellow workers! - Pracownicy agencji: Nie bądźcie łamistrajkami!

A bilingual English-Polish leaflet produced to counter Royal Mail using casual labour against the 2007 national postal strike. As text in English and Polish and a bilingual pdf laid-out for printing as a double-sided A5 leaflet.