Kämpa Tillsammans

Communism of Attack and Communism of Withdrawal - Marcel

Text by Marcel first published in Riff-Raff #7 (summer 2005) which prompted a number of responses; this is a "rough" translation produced by Riff-Raff.

Hamburgers vs value - Kämpa Tillsammans

Article by 'Marcel' of Swedish communist group 'Kämpa Tillsammans', examining the relationship between informal workplace activity in a hamburger restaurant, and the broader communist movement, with a section at the end co-authored by Marcel and Gillés Dauve.

The workers’ inquiry: what’s the point?

Joe Thorne looks at the history of the “workers’ inquiry” idea: from Marx, to Italy in the 1960s, to the present day. This fairly long article touches on debates amongst those influenced by operaismo about how we should relate to the modern workplace.

Samma fiender, samma kamp! Ett häfte om nyliberalism, kapitalets kriser, globaliseringen av ekonomin och revolutionära strategier – Kämpa Tillsammans

Samma fiender, samma kamp!

Detta häfte från 1998 tecknar bakgrunden till den kapitalistiska krisen och analyserar konsekvenserna av den globala omstrukturering som rullat tillbaka varje form av historisk välfärdskompromiss, stöpt om klassförhållandena och därigenom uppställt i grunden nya villkor för de avlönades och de icke-avlönades kamper.

Kamp mot dyrtiden: Massmilitans i 1800-talets Sverige – Kämpa Tillsammans

Kravaller i Stockholm 1917

Innan strejkvapnet blev det främsta kampmedlet för arbetarklassen var kravallen ett sätt för folket att göra motstånd. I denna artikel påminner gruppen Kämpa Tillsammans om massmilitansen i 1800-talets Sverige.

Ingen fred i klasskriget! Revolutionära perspektiv idag – Kämpa Tillsammans

Tillsammans – gemenskap och klasskamp på samhällsfabrikens golv: en antologi

Artikel från 1998 om behovet av nya, mer antagonistiska kampformer i hela samhällsfabriken i stil med den syndikalistiska registermetoden och de autonoma självreduktionskamperna i Italien på 70-talet.

Lernia Correctional Facility: a story from a Swedish unemployment programme

A short 'militant investigation' about struggles at a Swedish employment programme, run by 'Lernia', a state-owned training/employment agency, written by Kim Müller of 'Kämpa tillsammans!'.

Self-activity, strategy and class power

In this short text Kim Müller writes about why Kämpa Tillsammans see the workplace struggles as central and their strategic view on faceless resistance and self-activity.

Do chefs dream of cloned sheep?

Text the author originally intended to write as a comment to the excellent “Abolish restaurants” to perhaps give some hints to which directions the restaurant and food industry is going.

No peace in the class war

Article by Swedish group Kämpa Tillsammans on class composition in Sweden and the syndicalist 'register method'.