Guy Aldred

Disaffection, 1797 to 1974

A timeline of resistance in the British armed forces published by Wildcat in 1974.

Text from The Anarchist Library.

The British Anarchist Movement and the Russian Revolution

Aldred

A short account of how Britiish anarchists related to the Russian Revolution of 1917

List otwarty do delegacji robotniczych udających się z Ameryki i Europy do Rosji (1927)

Gazeta_Robotnicza_1927

List opracowany przez międzynarodowych lewicowych komunistów zaadresowany do delegacji robotniczych udających się do Rosji w 1927 r. Autorzy proszą członków delegacji o odnalezienie lewicowych komunistów więzonych na Syberii, m.in. Miasnikowa z Grupy Robotniczej, i dostarczenie informacji na temat ich stanu.

International Council Correspondence Volume 1, Number 9

The Volume 1, Number 9 (June 1935) issue of International Council Correspondence.

Bakunin's writings - Guy Aldred

Part of the series https://libcom.org/library/works-mikhail-bakunin-reading-guide

Guy Aldred's collection of Bakunin's writings.

Dogmas discarded - Guy Aldred

Guy Aldred's autobiographical pamphlet.

Pioneers of anti-parliamentarism - Guy Aldred

Guy Aldred's pamphlet on the pioneers of anti-parliamentarism, focusing on such figures as Mikhail Bakunin, Rosa Luxembourg, and Herman Gorter.

Bakunin - Guy Aldred

Part of the series of biographies of Mikhail Bakunin.
A pamphlet by Scottish anarchist communist Guy Aldred on Mikhail Bakunin, the founding figure of modern anarchism, published in 1940.

'Logic and Economics of the Class Struggle' by Guy Aldred

Pamphlet by Guy Aldred, published by his Bakunin Press. Second Edition, 1908.