Filipino

Anarkismo: Ano Siya at Ano Hindi Siya

Ang akdang ito ay isinulat ni Joseph A. Labadie at muling nilimbag sa dandelion, vol 3, bl. 12, Tag-lamig 1979 sa isang “polyetong orihinal na inilathala ng Liberty Club of Detroit.” Inisalin ni Malaginoo.

Buhay na Walang Batas: Introduksyon sa Pulitikang Anarkista

"Ang Buhay na Walang Batas" ay unang inilathala ng Strangers In a Tangled Wilderness bilang “Life Without Law: An Introduction to Anarchist Politics” noong 2013. Inisalin sa Tagalog ni Lahumbuwan.

Ano ang Mali sa Estado?

Mula sa mga nais umaklas. Inilathala ni Aklas.

Paano Magsimula ng Bodegong Bayan/ How to Start a Community Pantry

A guide on how to start your own community pantry/bodegang bayan for your own neighborhood in Tagalog and English!

Announcing a Southeast Asian Anarchist Library

Ang Aklatang Anarkista para sa Timog-silangang Asya ay bagong proyekto ng The Anarchist Library na nagtatampok ng panatikang anarkista mula sa Timog-silangang Asya. Perpustakaan Anarkis Asia Tenggara adalah proyek terbaru dari The Anarchist Library yang menyediakan literatur anarkis multibahasa dari atau berbahasa Asia Tenggara. Thư viện Chủ nghĩa Vô trị vùng Đông Nam Á là món quà mới nhất từ Thư viện Chủ nghĩa Vô trị, với các tài liệu đa ngôn ngữ, gồm các ngôn ngữ địa phương. ห้องสมุดอนาธิปไตยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภารกิจล่าสุดของห้องสมุดอนาธิปไตย ที่รวบรวมงานเขียนเกี่ยวกับอนาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืองานเขียนที่เป็นภาษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอาไว้ด้วยกัน

What if there are no police & prisons?

A zine-thesis on the introductory discussion of Abolition in the Archipelago.
By ABOLISYON! & Makò Micro-Press.

Quico Sabaté: Anarkistang Gerilya

A short biography of anarchist guerrilla Quico Sabaté in Tagalog and English by Peter Gelderloos.

Ang Anarkistang Koreano ng Rebolusyonaryong Shinmin

Ang isang maikling kasaysayan ng Rebolusyonaryong Shinmin, ang anarkistang prefecture pinamamahalaan ng mga anarkistang Koreano,

Anarkismo

A Tagalog translation of Cindy Milstein's pamphlet Anarchism.

Ang Programang Anarkista

A Tagalog translation of Errico Malatesta's 1920 pamphlet “An Anarchist Programme”