DONATE NOW TO HELP UPGRADE LIBCOM.ORG

Esperanto

Sennaciulo: Oficiala organo de Sennacieca Asocio Tutmonda

Sennaciulo estas la oficiala organo de Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT). Ĝi aperas dumonate kaj pritraktas sociajn kaj politikajn temojn. Ĝi aperas ekde oktobro 1924.

Libera Laboristo

La gazeto de Anarĥismaj-Esperantistoj en la 1920s.

Por ataki kaj por defendi - Wilhelm Liebknecht

Parolado de Wilhelm Liebknecht Marksista teoristo. La 1871 parolado estis kontraŭ la milito inter Francujo kaj Germanujo kaj alvokis por laboristan revolucion.

Etiko, I - Petro Kropotkino

De Petro Kropotkin, trad. el la rusa. 1926, 236 p, SAT. "Filozofia studado pri la deveno de l' moralaj konceptoj. La valoro de la traduko estas nediskutebla, kvankam la frazoj estas ofte longaj."

Platformo de organizo de la Ĝenerala Unuiĝo de Anarkiisto

Traduko fare de Jesús González de la propono de la Grupo Dielo Truda pri tutanarkiista organizaĵo

Deklaro de la irana kolektiva “anarkiisma epoko” pri murdo de irana ŝtata teroristo

Deklaro de la irana kolektiva “anarkiisma epoko” pri murdo de irana ŝtata teroristo

Bakunin: la anarkiismo kaj la revolucio

Artikolo pri Bakunin verkita de Julián Vadillo publikigita de NKL (http://cnt.es/noticias/bakunin-el-anarquismo-y-la-revoluci%C3%B3n) kaj esperantigita de Jesús González

Ĉifonista manifesto de Puigcerdá Batalo por la Historio

Manifesto disdonita en Puigcerdá la 27-an de aprilo 2018, en la 81-a datreveno de la mortigo de Antonio Martín "la durruti de Cerdaña”, okaze de la prezento de la libro: "Naciistoj kontraŭ anarkiistoj en Cerdaña, 1936-1937".

Revolucio kaj kontraŭrevolucio en Katalunujo (1936-37)

Traducción al esperanto del libro de Carlos Semprún-Maura "Revolución y contrarrevolución en Cataluña (1936-1937)", realizada por el compañero Jesús González del Sindicato de Banca de Barcelona y editado digitalmente por la FLS de Viladecans.