Esperanto

Durruti en la labirinto - Miguel Amorós

Biografio pri la vivo de Buenaventura Durruti.

Patriotismo kaj Registaro - Lev Tolstoj

Eseo de Lev Tolstoj pri la interrillato de Patriotismo kaj Naciaj Statoj.

Interhelpo, kiel faktoro de la evoluo- Petro Kropotkin

Interhelpo estas verko de Petro Kropotkin, originale verkita en la angla kaj eldonita en 1902, esperantlingve eldonita de SAT kaj Impeto en 1996, en kiu li respondas al la tezoj de la sociaj darvinistoj, emfazante la gravecon de la interhelpa meĥanismo, apud la natura selektado, kadre de la teorio pri evoluismo.

Tradukis J. Lépeix kaj Valo.

Murray Bookchin: Komunumismo, Naturo kaj Libero

Alfonso Lopez Rojo priskribi sur Bookchin kaj lia pensoj.

La Malbeno de la la Praktikismo - Rudolfo Rokero

Esperantigita de Jesuo González, el la grupo En Xarxa

Se La Ŝarkoj Estus Homoj: Bertolt Brecht

Rakoneto de Bertolt Brecht pri la naturo de homoj.

Esperanto en GDR

Historio de la Orientgermana E-Movado.

Karlo Korŝo: Dek tezoj pri marksismo hodiaû

Karl Korsch (Karlo Korŝo) : Dek tezoj pri marksismo hodiaû. (1950)
Grava verko pri la limoj de la marksa pensinterpreto. Ni devus utiligi marksajn ideojn (k ankaû Bakuninajn ideojn.. ktp.) nur post transdoni ilin al nian tempon…

Anarkiismo kaj diskonigo de Esperanto en Ĉinio

Malgranda historio de Esperanto kaj Anarkiismo en Ĉinio.