Andrzej Stawar

Andrzej Stawar (1900-1961)

Andrzej_Stawar

A brief biography of Andrzej Stawar, the Polish literary critic who broke with Stalinism in the 1930s but remained an independent Marxist. The biography is an excerpt from the introduction to Stawar’s collected works, Pisma ostatnie (published posthumously in 1961), and was translated for the journal New Politics.

O biurokracji sowieckiej - Andrzej Stawar

biurokracja_sowiecka

Analiza biurokracji sowieckiej autorstwa Andrzeja Stawara. Przewaga biurokracji w Związku Radzieckim nie była czymś przypadkowym: określiły ją niemożność bezpośredniego podniesienia zadań politycznych i gospodarczych przez klasę robotniczą, postawionych przez zwycięski przewrót w październiku 1917 r. Rozproszenie gospodarcze, olbrzymia przewaga ludności chłopskiej, skutki zarówno niszczące, jak i „konstruktywne” (rozbudowa aparatu państwowego), wojny domowej – te momenty w znacznej mierze określiły późniejszy rozwój.

Niewygodny Andrzej Stawar

Andrzej_Stawar

Krótkie wprowadzenie do twórczości Andrzeja Stawara, marksistowskiego krytyka literackiego. Esej pochodzi z czasopisma Dekada Literacka (1991).

O bonapartyzmie i faszyzmie - Andrzej Stawar

bonapartyzm_faszyzm

Wrzucanie wszystkich objawów reakcji do jednego worka zaopatrzonego mianem faszyzmu powoduje ogromny zamęt w pojęciach. Przy takim szerokim traktowaniu zaciera się specyfika zjawiska zwanego faszyzmem, sam termin staje się szerokim a pustym ogólnikiem, zatraca swoje właściwe znaczenie – artykuł Andrzeja Stawara o różnicach między bonapartyzmem a faszyzmem.