DONATE NOW TO HELP UPGRADE LIBCOM.ORG

Stig Dagerman

Anarkismen - Stig Dagerman

Av Stig Dagerman.
Från sid 28-32 i Stig Dagerman och syndikalismen.
Texten publicerades ursprungligen i "40-tals" februarinummer 1946, återgivet under ovanstående rubrik i Arbetaren 9 mars 1946, alltså artikeln som i det föregående omtalats med rubriken "Min syn på anarkismen".