Lübnana Gidecek Askerler ve İşçi Mücadelesi

1 post / 0 new
Devrim's picture
Devrim
Offline
Joined: 15-07-06
Sep 5 2006 14:41
Lübnana Gidecek Askerler ve İşçi Mücadelesi

Lübnana Gidecek Askerler ve İşçi Mücadelesi

Son haftalarda gündem, cesurca ihtiyaçları için mücadele eden kamu işçileri tarafından sarsıldı. Kamu emekçileri, grev yapmalarına bile izin vermeyen sisteme karşı ihtiyaçları için mücadele ettiler. Devlet onlara yüzde dörtlük bir zam teklif ediyordu ki yüzde sekizlik enflasyon göz önunde bulundurulduğunda bu yüzde dörtlük bir kayıp anlamına geliyordu. Kamu emekçileri bunu kabullenmdiler ve devlete karşı gerçek bir sınıfı mücadelesi verdiler.

Tabii ki bu olaylar yaşanıken gündemde başka konualar da vardı. Türkiye’de zamanlamasının devlet için daha olumlu olamayacağını düşündüren PKK bombaları, ve tabii ki Lübnan’daki durum. En sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Lübnan’a da asker gönderme kararı aldı.

Lübnan’a gönderilecek askerler oradaki emperyalistler arası savaşa katılacaklar, ve tabii ki bu durum devletin işine yarayacak. Milliyetçilik, doğası gereği sınıfa karşı ve sınıfsal hareketi engellemeyi amaçlayan bir kavram olduğu için, devlet Lübnan’a gönderecekleri işçi cocuklarını göstererek sınıf hareketini bir defa daha milli çıkarlar doğrultusunda yok etmeye çalışacak. Bu yüzden, Türkiye’deki işçiler sınıf hareketine kesintisiz devam etmekle kalmamalı, fakat ayrıca Lübnan’a asker gönderilmesine en sert tepkiyi vermelidir.

Sınıf Mücadelesi ve Enternasyonalizm İçin!

EKS – Enternasyonalist Komünist Sol

www.solkomunist.tk
solkomunist@yahoo.com