Görüşme Notları

1 post / 0 new
Leo
Offline
Joined: 16-07-06
Aug 20 2006 20:49
Görüşme Notları

EKS’den Devrim ve ben, Almanyadan gelen yoldaşla konuşmalarımız sonucunda aynı fikirde olduğumuz noktaları birlikte özetleyip konuşmalarımzda bulunamayan yoldaşların da görüşmelerin nasıl geçtiğine dair bir fikir sahibi olmaları için bu özeti EKS web forumunda yayınlamak istedik.

Çok olumlu geçen görüşmelerde aşağıdaki maddeler üzerine konuştuk ve bir fikir birliğine vardık:

-EKS’in dört temel noktası, milliyetçiliğin reddi, sendakilizmin reddi, parlementerizmin reddi ve komünizmin doğası üzerinde konuştuk ve fikir birliğine vardık.

-Batı Avrupadaki bujuva devrimleri ve 1900lerden sonra gelişen ulusal kurtuluş hareketleri üzerinde konuştuk, Burjuva hareketlerinin yaklaşık yüz yıldır hiçbir ilericiği bulunmadığı ve ulusal bağımsızlığın imkansız olduğu konusunda fikir birliğine vardık.

-Birinci, ikinci ve üçüncü enternasyonali inceledik, özellikle ikinci enternasyonal ve üçüncü enternasyonel üzerinde durduk, ikinci enternasyonel’in sosyal demokratik ve yozlaşmış olduğu ve üçüncü enternasyonalin sosyal demokrasiden kopmaya çalışsada da bunu tam olarak başaramadığı konusunda fikir birliğine vardık.

- Türkiye solunu ve dünya solunu inceledik, solculuğun gerçek bir muhalifliği olmadığı ve günümüzdeki olumsuz etkileri konusunda hemfikir olduk.

- Sürgün ve mülteciler üzerine konuştuk, özellikle Türkiye’den Avrupa’ya mülteci olarak gidenlerin aslında sisteme hiçbir zaman gerçek bir muhalefetleri olmadığı, belirli sınırları aştıkları için yurtdışına kaçmak zorunda kaldıkları fakat yurtdışında da hala sermayenin hizmetinde oldukları konusunda hemfikir olduk.

-Din ve milliyetçiliğin nasıl işçilerin bir sınıf olarak hareket etme yeteneklerini ellerinden aldıklarıyla ilgili hemfikir olduk.

-Birbirimizi tandık ve gelecekte ortak çalışmalar yapmaya karar verdik.

Leo Uilleann
EKS